Про нас

 

Без-имени-2

       

Студентська Рада ІЕЕ – це об’єднання студентів , робота яких спрямована на захист та задоволення потреб та інтересів студентів. Самоврядування тісно співпрацює з адміністрацією інституту та допомагає у вирішенні низки соціальних, організаційних, навчальних питань. Щоб поліпшити та урізноманітнити студентське життя, Студентська Рада ІЕЕ організовує низку културно-масових, спортивних заходів таких як: «Мітер та Міс ІЕЕ», «День Першокурсника», «День ІЕЕ», «Спартакіада ІЕЕ», «Битва факультетів» тощо. Самоврядування має на меті сприяти сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків, захищати їхні законні права та інтереси, а також надавати їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку, умови для самореалізації в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентська Рада ІЕЕ діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності і виражає інтереси  студентів університету, швидко реагуючи на їх потреби, прохання чи зауваження. У своїй діяльності студрада керується чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом НТУУ «КПІ» та Положенням про Студентське самоврядування в НТУУ «КПІ».

Для забезпечення умов всебічного і вільного розвитку особистості студента студрада спрямовує свою діяльність за різними напрямками: науково-дослідницький, навчально-виховний, культурний, спортивний, фандрайзинг, зовнішнє співробітництво тощо.

 

Головні цілі та завдання Студентської ради ІЕЕ:

• забезпечення виконання студентською молоддю своїх обов’язків як громадянина і студента;

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів

• органiзацiя дозвілля та відпочинку студентів;

• участь в охороні громадського порядку;

• сприяння i створення необхідних соціально-побутових умов для студентів університету;

• надання рекомендацій при поселенні студентів в гуртожитки університету;

• виховання патріотизму, потреби дотримуватися чинного законодавства, моральних та етичних норм;

• здійснення мiжвузiвської та міжнародної роботи;

• пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків та iн.;

• захист законних прав та iнтересiв студентів у органах державної влади та управління;

• сприяння працевлаштуванню студентів;

• органiзацiя культурно-освітньої та фізкультурно-масової роботи.

 

Президія Студентської Ради ІЕЕ


Голова Студентскої Ради ІЕЕ — Ознобішин Анатолій

Загальна інформація:

1) П.І.Б. — Ознобішин Анатолій Вікторович

2) Посада:  Голова СР ІЕЕ

3) Соц. сторінки: vk.com/tolya_0 t.me/tolya_o

4) E-mail: tolya.oznobishyn@gmail.com

5) Телефон: +38 (093) 775 99 93

 

 


 

Перший заступник Студентскої Ради ІЕЕ — Юденко Дмитро

 

 

Загальна інформація:

1) П.І.Б. — Юденко Дмитро Віталійович

2) Посада: Перший затупник голови СР ІЕЕ

3) Соц. сторінки: vk.com/dimayuda t.me/d_yudenko

4) E-mail: dimayuda@gmail.com

5) Телефон: +38 (099) 605 19 96